23
Iul

Publications

   

BOOKS – AUTHOR

EU Accession Negotiations (A Handbook), Wien: Hulla&Co Human Dynamics, 2013, ISBN 978-3-200-03068-8, 214 pages

Spiritul european, azi, Cluj-Napoca, Eikon, 2012, ISBN 978-973-757-718-4, 285 pages;

Uniunea Europeană. State-Pieţe-Cetăţeni, Cluj-Napoca, Eikon, 2011, 351 p;

Europa în criză, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2011, 298 p;

Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2010, 288p;

International /Transnational Relations, Gorizia-Trieste, IUIES, 2009;

Euro-Topics, Cluj-Napoca, Eikon, 2009;

Teme europene, Cluj-Napoca, Eikon, 2008;

România: de la preaderare la postaderare, Cluj-Napoca, Eikon, 2008;

România spre Uniunea Europeană. Negocieriele de aderare (2000-2004), Iasi, InstitutulEuropean,2007 – volume awarded with the Romanian Academy distinction,“Mihail Kogălniceanu”;

Relatii Internationale/Transnationale, ed a II-a, Cluj-Napoca, Eikon, 2007;

România şi iar România. Note pentru o istorie a prezentului, Cluj-Napoca, Eikon, 2007;

European Negotiations. A Study Case: The Romania’s Accession to EU, Gorizia, IUIES, 2006;
“Sticks and Carrots”. Regranting the Most-Favored-Nation Status for Romania (US Congress, 1990-1996) / “Bastoane şi Morcovi”, Reacordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate (Congresul SUA, 1990-1996), Cluj-Napoca: Eikon, 2006;

Relaţii internaţionale/transnaţionale, Cluj-Napoca: Sincron, 2005

Negociind cu Uniunea Europeană, 6 volume,Bucureşti, 2003, 2005:
vol. I- „Documente iniţiale de poziţie la capitolele de negociere” (2003)
vol. II – „Initial Position Documents”(2003)
vol. III – „Preparing the External Environment of Negotiations” (2003)
vol.IV – „Pregătirea mediului intern de negociere” (2003)
vol. V – „Pregătirea mediului de negociere, 2003 – 2004” (2005)
vol. VI – „Comunicarea publică şi negocierea pentru aderare, 2003 – 2004” (2005)

Universitate-Societate-Modernizare, Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 1995; Ediţia a II-a, 2003;

Speranţă şi disperare – Negocieri româno-aliate, 1943-1944, Bucureşti, Ed.Litera, 1995; Ediţia a II-a, 2003;

Relaţii internaţionale contemporane, Cluj-Napoca, Sincron, 1999; Ediţia a II-a, 2003;

Căderea României în Balcani, Cluj-Napoca, Dacia, 2000;

Pulsul istoriei în Europa Centrală, Cluj-Napoca, Sincron, 1998;

Transilvania şi aranjamentele europene. 1940-1944, Cluj-Napoca, Ed.FCR, 1995;

Alma Mater Napocensis – Idealul universităţii moderne, Cluj-Napoca, Ed. FCR 1994;

Dr. Petru Groza – pentru o „lume nouă”,Editura Dacia, 1985 (the whole edition was censored and burnt).

 

BOOKS – EDITOR AND CO-AUTHOR

 

Dezvoltarea durabilă – competitivitate, incluziune socială şi protejarea mediului înconjurător, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-717-0, 309 pages;

Comunicare organizaţională şi modernizarea tehnologică, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, 341 pages;

Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, 313 pages;

Instituţii şi proceduri comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, in Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) “Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile – Volumul 3”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 7-30;

Tehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile, in Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) “Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile – Volumul 3”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 206-226;

Synergies Roumanie, Entre affirmation identitaire et integration: le dialogue interculturel europeen, Numero 6, Annee 2011, coord Mioara Codleanu, Mircea Muthu, Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Revue du Gerflint, 2011, 260p ;

România şi Uniunea Europeana post-Tratatul de la Lisabona, (coord. Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean) Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2010, 266 p.;

US-Romanian Relations in the Twentieth Century, Ernest H, Latham, Jr. (Editor), Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2010 ;

Gli Europei e la Constituzione ci sono, a quando l’Europe?/The European and the Constitution are in Place – When will Europe Be?, Ed. By A. Gasparini, Gorizia, IUIES-ISIG, 2004 ;

Regiune şi regionalizare în Uniunea Europeană, (Vasile Puşcaş şi Adrian Ivan), Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român/Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Studii Internaţionale, 2004;

Cross Border Cooperation in the Balkans-Danube Area, Council of Europe, Gorizia, 2003;

Westfalia si complica – Organizzazioni mondiali ed individuo come produttori di globalizzazione e riconciliazione, Milano, Franco Angelli, 2003;

Romania-Italia-Europa. Storia politica, economia e relazioni internazionali, cura di Francesco Rondazzo, Roma, Periferia, 2003;

Convergenţe economice în Uniunea Europeană, Bucureşti, Economică, 2002;

Romania NATO 2002, (edit. Adrian Năstase), Bucureşti, Monitorul Oficial 2002;

International Studies at the Beginning of the 21st Century, (Ed. by Vasile Puşcaş), Bucureşti, România de Mâine, 2002;

„Europa 2002”, Budapesta, Europai Tanulkmanyok (Europa 2002), Alatpivany, 2002;

International Relations – Updating Studies and Training, Black See University Foundation, 2002;

International Relations On Line, CD-Rom, Berlin 2002;

Central Europe since 1989, Cluj-Napoca, Dacia, 2000;

On Both Sides of the Iron Curtain (P. Otu, Gh. Vartic, M. Macuc) Bucureşti, Military Publishing House, 2001;

On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographic-Europe between Political Geography an Geopolitics, Edit. Di M. Antonisch Vl. Kolossov, M. Pagnini, vol. I, Roma, Societa Geografica Italiana, 2001;

Democraţia în Europa Centrală şi de Sud-Est : aspiraţie şi realitate (secolele XIX-XX); Demokratie in Mittel- und Sudost Europa : Erwartung und Wirklichkeit (im 19. und 20. Jahrhund, Edition coordinated by Sabine Habersack, Vasile Puşcaş, Viorel Ciubotă), Satu-Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2001;

România şi viitorul Europei, (coordonator A. Năstase), Bucureşti, Monitorul Oficial, 2001;

European Paradigms, Ed. By V. Popa, C. Popeţi, Berlin, 2000;

Omagiu istoricului Ioan Scurtu (Horia Dumitrescu), Focşani, D.M. Press, 2000;

University and Society. A History of the Cluj Higher Education in the 20th Century, Ed. By Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 1999;

Istoria României. Transilvania, II (1867-1947), Cluj-Napoca, Ed. Gh. Bariţiu, 1999 ;

Basarabia şi Bucovina în jocul politic al Rusiei, (editor Puşcaş, Vasile, Nicolescu Corneliu, Cuvânt înainte şi note Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Sincron, 1998;

România – 1918 – Marea Unire (coord. & co-author), Cluj-Napoca, Studia, 1998;

La diplomatie de la paix en Europe, Ed. by V. Popa, Beograd-Paris-Timişoara, 1998 ;

The Hungarians of Romania, (co-author with Nicolae Edroiu), Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română /Centrul de Studii Transilvane, 1996 ;
Les Hongrois de Roumanie, (co-author with Nicolae Edroiu), Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română/Centrul de Studii Transilvane, 1996 ;
A romaniai magyarok, (co-author with Nicolae Edroiu), Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română/Centrul de Studii Transilvane, 1996;
Maghiarii din România, (co-author with Nicolae Edroiu), Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română Centrul de Studii Transilvane, 1995;

Cultură şi societate în epoca modernă, Cluj-Napoca, Dacia, 1990;

România în anii celui de-al doilea Război Mondial, vol. 2-3, Bucureşti, Militară, 1989;

Istoria contemporană a României – texte sociale, economice şi politice (1918-1929), Cluj-Napoca, Ed. Universităţii, 1989;

Bătălii în umbră, Cluj-Napoca, Steaua, 1988;

Dezvoltare şi modernizare în România interbelică 1918-1939, (coordonator), Bucureşti, Politică, 1988;

Civilizaţia medievală şi modernă românească , Cluj-Napoca, Dacia, 1985;

Al doilea război mondial în documente şi literatură, Cluj-Napoca, Steaua, 1985;

Actul de la 23 august 1944 în context internaţional, Bucureşti, Enciclopedică, 1984.